Miljø- og klimapolitik

SneXpressen arbejder på at nedbringe udledningen af miljøskadelige stoffer fra busserne.

Det er vores målsætning at bidrage til en mindskelse af CO2 udslippet gennem

  • Energirigtig kørsel
  • Minimering af tomgang

SneXpressen har en kontinuerlig udskiftning af busser, og deltager aktivt i udviklingen af nye miljøvenlige busser.

VIKINGBUS, som er driftselskab for SneXpressen, er ISO 14001 certificeret.

Den internationale standard for miljøledelse ISO 14001 blev lanceret i 1996 og er blevet revideret i 2004. Standarden er den dominerende miljøledelsesstandard i verden.

Et miljøledelsessystem efter ISO 14001 har udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter og fordeler her ansvar og kompetence samt beskriver miljøopgaver i hverdagen.

VIKINGBUS er ydermere OHSAS 18001 arbejdsmiljø certificeret.

15 års erfaring - Læs om sneXpressen

15 års erfaring

Læs om sneXpressen